Sorø Kommune år 2020

Jeg vil arbejde for, at Sorø Kommune i år 2020…

 • forlængst har fået styr på økonomien/overskud på budgettet
 • har en af regionens laveste skattesatser
 • har et af landets mest veldrevne Jobcentre
 • har en velfungerende engelsksproget linje i Folkeskolen og på Akademiet
 • har et blomstrende erhvervsliv/tiltrækker iværksættere
 • ikke kloger sig på, hvilken type virksomheder, der bør være plads til her
 • fortsat har et butiksliv og et bedre caféliv
 • tiltrækker flere turister til såvel de gamle som til innovative attraktioner
 • lader virksomheder, butikker og foreninger skabe fremdrift uden utidig indblanding
 • lader ansvarlige institutionsledere og forældre bestemme selv
 • tiltrækker børnefamilier, der kan og vil bidrage positivt
 • giver ansvaret tilbage til borgerne