Diskriminerende ideologi

Det er faldet Poul Hangler fra Socialistisk Folkeparti for brystet, at jeg har skrevet, at S og SF gerne vil have tilskud til valgkampen fra fagforeningerne.

Jeg har ikke set noget sted, at det ikke skulle være tilfældet. Og det er ikke svært at dokumentere, at de tidligere har fået det. Flere fagforbund har på det seneste nemlig bemærket, at de overvejer at smække kassen i, da man ikke kan stole på S og SF’s valgløfter. Valgtilskud fremgår også af SF’s regnskabsnoter.

BUPL støttede S og SF ved det seneste valg. BUPL var også fagforeningen bag ønsket om, at et kvalitetsløft i dagtilbuddene alene skulle gå til vuggestuebørnene. Den holdning blev fremført af S og SF i Sorø allerede før sagen var behandlet i udvalget.

Da FOA ønskede at få de pædagoger tilbage i fagforeningen, der var blevet private børnepassere, kvitterede SF med at foreslå, at tilskud til privat børnepasning skulle fjernes.

Den måde hvorpå S og SF politisk har behandlet private initiativer på dagtilbudsområdet, børnehaveområdet samt skoleområdet virker diskriminerende. I stedet for at udnytte alle de ressourcer vi har, ønsker SF og S at modarbejde private initiativer. Poul Hangler kalder det holdninger og ideologi – fint med mig. Men det bliver det nu ikke bedre af.

At magten i Sorø Kommune korrumperer er åbenlyst. Hemmelighedskræmmeri om upopulære beslutninger, manglende indgriben ved budgetoverskridelser og på områder, hvor socialdemokratiske byrådsmedlemmer har sat sig på formandsposterne, er blevet dagligdag i Sorø Kommune.

 

Johannes Dahl Lumholt

Formand

Den Konservative Vælgerforening