Folk på flugt

Der kører i øjeblikket en debat om et asylcenter i Sorø Kommune. Hvem er de, og hvor kommer de fra? Er de blot bekvemmelighedsflygtninge, der ønsker at udnytte vores danske velfærdsmodel?

Under 2. verdenskrig fik mange danskere ophold i Sverige, efter at landet endelig tog et standpunkt mod Tyskland i 1943. Alle flygtningene havde som udgangspunkt et værdifællesskab med svenskerne og et basalt ønske om at tilpasse sig svenske forhold. Ved den danske befrielse havde de naturligvis et ønske om at vende hjem til Danmark.

Der er desværre altid krig i verden, som sender folk på flugt. En konservativ grundholdning er, at hjælpe dem der trænger. Op til 70 % af de asylansøgere, som Danmark modtager, bliver afvist. De er ikke reelt på flugt. Nogle bliver straksafvist, andre havner i et asylcenter, mens deres sag bliver behandlet.

Dem der opnår asyl bliver herefter fordelt ud over det ganske land. Sorø Kommune modtager i øjeblikket omkring 30 personer om året. Det tal står til at stige til 60 jf. den nuværende regerings lempelser  af udlændingepolitikken. Det tal stiger yderligere ved familiesammenføring.

Det betyder en positiv befolkningstilvækst i vores kommune. Men også en større udgift for kommunekassen. Vi skal altså ud og finde penge i budgettet og dermed besparelser på andre områder.

De Konservative i Sorø har derfor stillet forslag om udarbejdelse af en Asyl- og integrationspolitik, der stiller konkrete krav til vores nye medborgere. Forslag der gør, at de skal  integreres med udgangspunkt i dansk kultur. De skal lære dansk, så vidt muligt forsørge sig selv og overholde dansk lov.

Johannes Dahl Lumholt

Formand for den Konservative Vælgerforening og byrådskandidat i Sorø

 

johs-lille