Nye borgerlige på rådhuset

70 medlemmer af Nye Borgerlige mødtes lørdag den 17. september 2016 i den ‘gamle byrådssal’ på Sorø Rådhus.

Partiformand Pernille Vermund var en af oplægsholderne på seminaret, der skulle forberede deltagerne på såvel kommunalvalget i 2017 som det folketingsvalg, ingen ved hvornår kommer, men flere vurderer kommer allerede i år.

Læs mere her

 

Nok er nok

Det seneste terrorangreb i Europa har overbevist mig om, at vi ikke bare kan gøre som vi plejer. Der kommer snart lignende angreb i Danmark og vores nabolande, og vi må hver især gøre op med os selv, hvad vi vil gøre.

I min optik er terrorkrigen bragt til Europa af politikere. Politikere fra gammel-partierne som dem der er repræsenteret i Sorø Byråd, ikke mindst mit eget parti De Konservative.

De Konservative står som alle andre gammel-partier for en naiv udlændingepolitik med åbne grænser for terrorister, der flyder med strømmen af migranter. Migranter som mit parti vælger at omfavne med kærlighed – også her i Sorø.

Denne naive politik hænger naturligvis sammen med EU-politikken. Lige om lidt, den 3. december, skal vi stemme om vores retsforbehold, og De Konservative anbefaler, at vi stemmer ja til afgivelse af endnu mere suverænitet: En afskaffelse af muligheden for fremover at bestemme, hvem der får lov at bosætte sig i vores land, og hvilken lov der skal gælde her i Danmark.

Der er allerede masser af lig på bordet, men alligevel fortsætter man med at bakke op om det grænseløse og stadigt mere totalitære EU.

Jeg vil ikke længere medvirke til at legitimere en dødsensfarlig politik. Grundet De Konservatives ja-kampagne har jeg i dag meldt mig ud af partiet, og jeg forsætter således som løsgænger i Sorø Byråd.

I kan fortsat regne med mig i blå blok, og jeg vil så vidt muligt fortsætte arbejdet for lokale borgerlige mærkesager. Livet går trods alt videre, dog ikke længere med mig som partisoldat.

Stem nej d. 3. december!

Nå, men så! som min søn på 6 år ville sige. Nu skal vi stemme – stemme om ikke at kunne stemme senere. Vi skal bl.a. stemme om at lade nogen andre bestemme for os. I denne tid med terror, vold, grænseoverskridende kriminalitet osv., er det ikke bedst at lade nogle andre tage sig af det? Vi skal stemme om, hvorvidt vi selv skal tænke over alt det der med EU.

Måske er det bedst er at lade andre tænke for os – at lade vores “kloge politikere” træffe de rigtige beslutninger. Vi har jo stemt på dem til det samme, så lad dem dog?

Nej, blev der sagt. Grund nr. 1 for mig til at stemme nej er:

Fremtidige suverænitetsafgivelser skal ikke besluttes af Folketinget – men ved folkeafstemninger

Pudsigt nok blev jeg selv 18 år i perioden mellem vores “nej” i 1992 og vores “forbehold” i 1993. Jeg stemte selv “ja” til vores forbehold – og skammer mig faktisk ikke over min stemme fra dengang.

Som politiker ved jeg at alle beslutninger sker ved forhandling med andre politikere og med bureaukrater. Ofte nås resultat på nogenlunde denne måde: “hvis du får den blå bold, så får jeg den røde bold + 2 grønne grene”. Det er ikke kønt.

I den forhandling er der en stor fare for at Danmark bliver ganske glemt, at vores selvbestemmelse stille og roligt forsvinder bort i det blå-gule EU-ocean.

Det er den primære grund til at stemme nej. Der er mange flere, men her får du blot én mere:

Afstemningen handler om retsforbeholdet, som ja-partierne groft sagt synes vi skal afskaffe, så vi bedre kan bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet.

Men det er jo groft sagt EU, der er ansvarlig for den grænseoverskridende kriminalitet (EU har jo nedbrudt grænserne). Løser vi et EU-problem med mere EU eller mindre EU? Svaret er naturligvis mindre EU.

Stem nej! Du bliver ikke spurgt igen.