Sorø Kommune er på rette vej – men vi har ikke længere tillid til S og SF

Vi havde ellers besluttet ikke at kommentere på Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis mange urimelige påstande. Det samme gælder påstandene fra deres venner i fagbevægelsen. Men nu er tiden inde til nogle sandheder efter bl.a. flere usande og urimelige angreb på vores Borgmester og VKO politikernes ansvarlighed. Vi ønsker at overholde alle aftaler om kodeks for det gode budgetarbejde.

Sandheden er, at Sorø Kommunes økonomistyring på enkelte områder gennem flere år har været mangelfuld. En ansat har via kreativ bogføring hjulpet med at overholde budgetterne og gøre regnskaberne bedre, end de reelt har været.

Historiske uregelmæssigheder, manglende betalinger af regninger samt en efterregning fra Jobcentret i 2013 etc. er hovedårsagen til, at det er nødvendigt med besparelser. Vi er naturligvis kede af, at det går ud over servicen til borgerne og medarbejderne i en periode. Vi er enige om, at ældreområdet og folkeskolen samt vores mest udsatte borgere skulle friholdes så vidt muligt.

S og SF vil gerne samarbejde – siger de – bare de ikke skal finde de nødvendige besparelser nu. De har flere gange udskudt besparelser, og vi har derfor nu måttet tilbageføre kr. 23 mio., som de ikke har gennemført i deres budgetter. Hertil kommer, at de nu mangler at spare kr. 118 mio. i perioden 2016-2019. Vi har derfor ikke længere tillid til S og SF og deres strategi om hele tiden at udskyde de ubehagelige beslutninger.

Der var 2 punkter på byrådsmødet, som fyldte meget. Det var spørgsmålet om områdeledelse på dagpasningsområdet samt nedlæggelse af dagplejens ledelsesorganisation. Her havde fagbevægelsen bl.a. suppleret S og SFs usandheder med påstande om, at forslaget ville gå ud over børnene, betyde afskedigelse af souschefer samt nedlæggelse af forældrebestyrelser. Det er ikke korrekt. Der tages ikke noget fra børnene. Sorø Kommune vil fortsat være i top, når det gælder uddannede pædagoger i institutionerne.
Vi nedbringer i stedet den samlede udgift til ledelse og administration med i alt 950.000 kr., hvilket svarer til under 90.000 kr. pr institution i gennemsnit. Dette skal ses i lyset af, at vi i dag bruger ca. 640.000 kr. i gennemsnit til ledelse og administration i hver enkelt daginstitution.
Herudover organiserer vi en del af den resterende ledelsestid anderledes i form af områdeledelse, og her taler vi om et beløb i nogenlunde samme størrelsesorden. Disse penge bliver altså i vores ledelse af daginstitutionerne.
Ingen souschefer afskediges, men den fremtidige ledelse vil naturligvis vurdere, hvordan den daglige ledelse på institutionerne skal tilrettelægges og dermed, om alle skal løse de samme opgaver, som de løser i dag.
Forældrebestyrelserne vil blive organiseret anderledes, og selv om vi også skal arbejde med områdebestyrelser så kan forældrene fortsat kunne danne lokale råd, hvor de har mulighed for at drøfte indhold og tema i den enkelte institution mv. Den ledelsesopgave, der fjernes fra den enkelte institution, overtages af en områdeledelse. Ledelsen af dagplejeområdet vil også blive varetaget af områdelederne. Det frie valg vil blive opretholdt så længe, der er ledige pladser. Alternativt findes der dygtige private børnepassere. Dagplejebørnene skal nu passes i vuggestuerne i forbindelse med bl.a. sygdom hos dagplejerne. Børnene kommer i forvejen flere steder i vuggestuerne, hvorfor det dygtige personale uden problemer kan løse denne opgave.

Det er nogle gange nødvendigt at forandre for at kunne bevare. Sorø Kommune er derfor på rette vej.

Det Konservative Folkeparti
Venstre
Dansk Folkeparti
i Sorø Kommune

Turisme

I aftes behandlede vi den fremtidige turismeindsats i byrådet, her kan I læse mit indlæg:

Det er ærgerligt at behandle denne sag: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg i mine 2 år som formand for SET fra 2011 til 2013 har lagt meget tid og energi i at få tingene tilbage på sporet, efter at det blev politisk besluttet at hjemtage erhvervsområdet.

Nu står vi så i en situation, hvor SETs bestyrelse smed håndklædet i ringen i starten af 2014. De kunne ikke løse den aftalte opgave mere, og vi blev i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, på august mødet, præsenteret for en sagsfremstilling, hvor SET-bestyrelsen selv med en fordobling af aftalen fra 1 til 2 mio. stadig ikke kunne garantere løsningen af opgaven.

Nu står vi så med en indstilling om hvordan vi kommer videre.

Indstillingen er en offensiv satsning på såvel indenlandsk som udenlandsk turisme. En decideret mangedobling af vores markedsføringsindsats på annoncering, udgivelser og tilstedeværelse de helt centrale steder. Det er ligeledes et paradigmeskifte, hvor fokus rettes for betjening af endags indenlandske turister, til at håndtere flerdagsturister. Flerdagsturister, der i den langt overvejende grad orienterer sig digitalt eller på deres overnatningssted fremfor på et lokalt turistkontor. Flerdagsturister som i bidrager langt mere til turismeerhvervet i vores destination

Nogen gange kan jeg være forundret over, om det er de samme sagsindstillinger vi læser.

Det er fuldstændigt forfejlet at tale om at vi bare sender pengene til Slagelse – eller til en søgemaskine på nettet.

Vi indgår med beslutningen som en ligeværdig partner i VisitVestsjælland – vi kommer med ind ved bordet og træffer beslutningerne om markedsføringen af vores fælles destination.

Så vi er altså selv fuldstændig med til at beslutte hvordan pengene i praksis skal anvendes.

Efterlader denne beslutning løse ender? Ja, det gør den da.

Der er da en række ting, som vi ikke kan træffe beslutning om, før SET-bestyrelsen selv gør deres stilling op, efter byrådets beslutning.

Salg & indløsning af gavekort, salg af billetter til DSB og Movia er eksempler på opgaver, som ligger i SETs hænder, og som nødvendigvis må afvente nærmere afklaring.

Skal vi have et lokalt betjeningskontor? Ja, det skal vi da. Og vi skal da i efterfølgende dialog med alle de mulige aktører, der kan/vil løfte den opgave.

Skal events med til VisitVestsjælland? Nej, det skal de selvfølgelig ikke. De skal forankres lokalt i samspil med nogle af de mange særdeles dygtige ildsjæle vi har.

I S & SF’s ændringsforslag er der en pind om at detailhandel også er erhverv. Selvfølgelig er det da det – men det har for så vidt intet med denne sags indstilling at gøre.

Nu har vores udvalg endelig fået mulighed for en grundig behandling af sagen, og står så med dagens indstilling foran os. En indstilling som Den Konservative Gruppe selvfølgelig bakker fuldt op om. Vores beslutning er selvfølgelig ikke truffet på mavefornemmelser – men ved brug af sund fornuft!

Interview til Danske Kommuner

Så kom jeg med i ugens udgave af Danske Kommuner

Du kan læse det hele her 

Citat:

“– Ivan Hansen (S) gjorde meget rigtigt. Skatteudskrivningsgrundlaget var også højt dengang, men så kom der en finanskrise og en kommunalreform, hvor vi blev lagt sammen med Stenlille og Dianalund. Der forsvandt råderummet.”

 

og

 

“– Valg er nu engang så kyniske, at alle kan lide dig i valgkampen, men du er bare nummer to den dag, vælgerne skal ind og sætte krydset. Det nytter jo ikke meget, når vi kun kan afgive én stemme, siger han.”

 

johannes-lumholt