Budgetaftalen kom på plads – Sorø

Johannes Lumholt (D) siger:
– Vi vil gerne styrke overgangen fra vuggestue til børnehave, og det gør vi nu med en serviceforbedring, der tager afsæt i det enkelte barn i og med, at vi sætter overgangstidspunktet til tre år. Det betyder meget for børnefamilierne.