Mærkesager – KV17

 

Pengespild på integration skal stoppes

Det er tilrejsendes eget ansvar at integrere sig. Det er ikke en offentlig opgave. Alt for mange penge spildes på integration, der ikke virker. Vi stiller krav til hinanden – det skal vi også gøre til indvandrere.

Skolerne skal have friheden tilbage

Folkeskolerne skal være selvejende. Færre regler skal give lærere og ledelse glæden og fagligheden tilbage. Pengene skal følge barnet og give forældrene større indflydelse.

De ældre skal have frisk mad og frit valg

Alle plejehjem skal have egne køkkener og de ældre skal have frisk og varieret mad hver dag. Flere private plejehjem og flere private servicetilbud til de ældre vil forbedre kvaliteten.

Sæt skatten ned

Sorø Kommune har landets 9. højeste kommuneskat, og den skal ned. Sorø er en attraktiv bosætningskommune, og vi skal understøtte øget tilflytning af ressourcestærke familier.

Stop detailregulering

Byrådet og embedsværket blander sig alt for meget i erhvervs- og foreningslivet og i borgernes private valg. Vi ønsker større beslutningsfrihed for de borgernære kommunalt ansatte.

Mindre bureaukrati

Vi ønsker at lokalrådene selv forvalter lokalrådspuljen i samarbejde. Rådighedspuljen under Kultur- og fritidsudvalget skal forvaltes af foreningerne, ikke politikerne. Halfordelingen skal forvaltes af klubberne, ikke forvaltningen.

Kommunalvalget i Sorø 2017

Kommunalvalget afvikles d. 21. november 2017.

Nye Borgerlige i Sorø har aktuelt opstillet følgende kandidater:

Johannes Lumholt

Karina Skov

Christopher Mark Sørensen

Jørgen Hansen

Mogens Hehl Olsen

Regionsvalg 2017

Nærhed og kvalitet

Nye Borgerliges mærkesager til regionsrådsvalget

Nye Borgerlige anser det for en kerneopgave i velfærdssamfundet, at alle borgere har lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Når danskerne betaler halvdelen af deres løn i skat, skal der ikke indføres brugerbetaling.

Nye Borgerlige går ind for decentralisering og en mere borgernær offentlig sektor. Det gælder også for sundhedsvæsenet, hvor årtiers centralisering og DJØFisering har gjort sundhedssystemet ufleksibelt, dyrt og bureaukratisk.

Nye Borgerlige mener, regionerne bør nedlægges. Sygehusene skal drives som selvejende institutioner gerne opdelt i mindre specialenheder, og der skal være vandtætte skotter mellem dem, der KØBER sundhedsydelser, og dem, der LEVERER sundhedsydelser.

Så længe regionerne består, vil Nye Borgerlige i regionsrådene arbejde for at:

  1. Personalet bruger tiden på patienterne og ikke på administration og kontrol
  2. De lokale sygehuse får lov at bestå, og at sundhedshuse og akutklinikker i lokalområdet styrkes
  3. Skadestuerne giver en ventetidsgaranti på højst en time
  4. Personalet ikke går med religiøs hovedbeklædning i arbejdstiden
  5. Patienterne får tilbudt dansk mad og halalslagtet kød forsvinder fra menuen

Landsbrugs- & miljøordfører

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til Nye Borgerliges landsbrugs- og miljøpolitik.

Jeg stiller ligeledes gerne op til debatter og andet.

Hovedessensen  af vores politik er:

  • Færre regler, enklere love og mindre bureaukrati
  • Lovbunden garanti om lige konkurrenceforhold
  • Regulering baseret på fakta og data fremfor teori og computermodeller
  • Lavere skatter og færre tilskud
  • Bedre muligheder for øget produktion

Hele vores politik kan læses her

 

Johannes Lumholt - Nye Borgerlige - landbrugs- og miljøordfører
Johannes Lumholt