Mærkesager – KV17

  1. Pengespild på integration skal stoppes

Det er tilrejsendes eget ansvar at integrere sig. Det er ikke en offentlig opgave. Alt for mange penge spildes på integration, der ikke virker. Vi stiller krav til hinanden – det skal vi også gøre til indvandrere.

  1. Skolerne skal have friheden tilbage

Folkeskolerne skal være selvejende. Færre regler skal give lærere og ledelse glæden og fagligheden tilbage. Pengene skal følge barnet og give forældrene større indflydelse.

  1. De ældre skal have frisk mad og frit valg

Alle plejehjem skal have egne køkkener og de ældre skal have frisk og varieret mad hver dag. Flere private plejehjem og flere private servicetilbud til de ældre vil forbedre kvaliteten.

Kommunalvalget i Sorø 2017

Kommunalvalget afvikles d. 21. november 2017.

Nye Borgerlige i Sorø har aktuelt opstillet følgende kandidater:

Johannes Lumholt

Karina Skov

Christopher Mark Sørensen

Jørgen Hansen

Mogens Hehl Olsen

Politiske resultater

Jeg har været en del af byrådet i Sorø fra 1. januar 2014 – og vil fremhæve følgende politiske resultater, som jeg har medvirket til at gennemføre:

  • Afskaffelse af P-vagter
  • Fjernelse af dækningsafgiften
  • Etablering af nye attraktive udstykninger, for at fremme bosætning